LOADING...

VAKIF AMACI

Vakfın amacı eğitim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlenmesi için maddi ve manevi destek olmaktır. Vakıf bu amacı gerçekleştirmek için, tanımda belirtilmiş olan alanlarda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.
Vakfın ilk kuruluş amacı olan Mikroelektronik ve diğer ileri teknoloji alanlarındaki eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlenmesine ilişkin çalışmalarına devam edecektir.

 • Eğitim merkezleri, okullar açmak ve işletmek
 • Eğitim alanında bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme, uygulama yapmak
 • Eğitim ve öğretim çalışmalarını kısmen veya tamamen finanse etmek
 • Eğitim alanında bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacı ile yarışmalar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, ödül ve burslar vermek
 • Eğitim alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek ve toplantılarla ilgili hizmetleri sunmak
 • Eğitim konusu ile ilgili kitaplık ve dokümantasyon merkezleri kurmak ve işletmek
 • Uygulamaya dönük her türlü eğitim programları ile meslek veya hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenlemek, yürütmek veya bu hususlarda yardımcı olmak
 • Vakfın amacını gerçekleştirmek amacı ile ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak kuruluşlara iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek
 • Vakfın amacına ulaşabilmesi için taşınır ve taşınmazları, menkul kıymetleri, iştirak paylarını, taşıtları, fikir haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ayni ve şahsi her türlü, işlemlerde bulunmak
 • Vakfın amacı ile ilgili olarak ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları almak ve vermek
 • Vakfın amacını gerçekleştirmesi için gereken ve Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem, tasarruf ve hizmetleri sağlamaktır